Pinned Съобщение от продукт екипа на играта

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

  Ikariam team

  • Съобщение от продукт екипа на играта

   Скъпи играчи,   Измина доста време от нашето последно съобщение, затова решихме днес да
   се обърнем към вас и да ви информираме какво се случва и над какво
   работим в Ikariam.   В последното ни съобщение говорихме основно за флота на варварите,
   награди за постиженията и съюзническите войни. Не след дълго след това
   ние въведохме флота на варварите в играта. Също така от известно време
   на ваше разположение са и наградите за постижения. Въпреки това все още
   има много работа, която трябва да се свърши тук. Работим усилено по тази
   тема и е възможно да направим повече промени в тази област в бъдеще. От
   друга страна се наложи да оставим въпроса за съюзническите войни на
   заден план. Те все още са в нашия план за развитие, но в момента се
   фокусираме върху други неща. Имаме други приоритети, с които трябва да
   се справим. Някои от тях са резултат от преструктурирането ни от
   миналата година.   Последната голяма промяна, която направихме бе миналата година. Тогава
   ви представихме новия магазин с предмети и инвентара. По същество
   инвентара е основополагащ камък, тъй като позволява например да работим
   върху награди за постижения, които не започват веднага след отключването
   им. Може би вече сте забелязали, че имаме много оптимизации и функции в
   магазина, а също така и специалните ни оферти. Това ни помага да
   изпробваме възможностите на магазина и в крайна сметка да намерим
   разумен баланс за събитията. В тази връзка не искаме да се ограничаваме
   до специални оферти, но също така да разширим обхвата на предлаганите
   събития. Нашият план е да извършим някои анализи и да съберем
   необработените данни, от които се нуждаем, за да настроим нашите събития
   да отговарят на нуждите на общностите. Да можем да усъвършенстваме
   събитията е от основно значение за нас. В бъдеще може да предлагаме
   оферти на специфични таргет играчи или групи, тъй като това ще е от
   полза за тяхното моментно състояние.   Следващата задача в нашия списък са настройките на сървърите. Според нас
   нови сървъри са от голяма полза за общностите, когато те предлагат нови
   вълнуващи опции. Тези нови сървъри може да предлагат по-бърз строеж на
   сгради, по-бързо обучение на войски или може би по-бързо време на
   пътуване, по-високи нива на щастие, по-висока скорост или възможност за
   крадене на злато. Разбира се възможни са и други опции. Това ще ни
   позволи да предложим по-разнообразно изживяване и ще предположи нещо
   ново дори и на ветераните в Ikariam. В същото време, обмисляме как да се
   справил с проблемите със сливането на сървъри. Не сме решили със
   сигурност дали това ще се случи едновременно, но ние добре осъзнаваме
   проблемите, свързани с постепенното изпразване на сървърите на играта, и
   ще проучим възможностите за сливане на различни сървъри в рамките на
   общностите. В зависимост от това как се развият нещата, може да
   предложим сливането на общности. Разбира се, ако това е разумно и
   общностите са съгласни.   Както споменахме съюзническите войни остават в нашите планове. Вече
   разработихме няколко концепции с различна сложност, които могат да
   включват както PvP, така и PvE елементи. Те варират от "реални" войни в
   играта, включително предварителни подготовки, обичайни правила и условия
   за победа, до нови зони, които съюзите могат да завладеят и задържат,
   за да получат полезни бонуси за своите членове. Все още сме във фазата
   на планирането, но определено ще започнем с PvP, тъй като смятаме, че те
   това е по-значимо за общността.   Разбира се, имаме много други идеи, включително ъпгрейди за устройства,
   изцяло нови единици и сгради, занаятчийска система и дори сървърни
   събития, които могат да имат пряко въздействие върху събитията в играта
   (например земетресения!).   Знаем, че в Ikariam съществуват редица области, които имат възможност за
   подобрение, като дългосрочната мотивация за игра е само един пример. Но
   ние сме далеч от идеята да спрем развитието на Ikariam. Възнамеряваме
   да работим и развиваме играта!   С най-добри пожелания,
   Екип Ikariam
   If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don't have it, no matter what else there is, it's not enough.