vancholino Лека пехота

  • Member since Nov 12th 2013
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • vancholino -

    Българите — това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал, те вярваха, че светът е открит за тях, те никога не се съмняваха в победата си, това е народът, на който се учудваше светът :!: